Goud en rendement

Door | 3 augustus 2012

Duidelijk is dat de goudprijs de afgelopen jaren enorm is gestegen. Maar hoeveel rendement levert het beleggen in goud nu eigenlijk op. Hoe is dit historisch gezien en hoe zijn de vooruitzichten voor de toekomst. Als de goudprijs nu zo hoog ligt, is het dan wel waarschijnlijk dat er ook in de toekomst nog een goed rendement behaald kan worden met betrekking tot het beleggen in goud.

Tot nu toe is altijd gebleken dat de goudprijs wel schommelingen op korte termijn vertoont, maar dat deze tot nu toe nooit drastisch is gedaald. Het is dus onwaarschijnlijk dat de goudprijs in een keer keldert en dus behoudt goud ook in tijden van economische welvaart zijn waarde.  Ook zie je dat Centrale Banken steeds terughoudender worden met de directe verkoop van hun goud. Wereldwijd wordt er steeds minder goud gevonden. De bestaande goudmijnen zijn nagenoeg leeggehaald en er komen maar weinig nieuwe goudmijnen bij. De vraag naar goud is dus groter dan het aanbod dat de bank kan bieden en dat is tevens één van de redenen dat de goudprijs hoog is en hoog zal blijven.

Als we dit historisch bekijken dan zien we dat de goudprijs vanaf 2008 gestaag is gestegen met een enorme groei-explosie dit jaar. Waar men vorig jaar een goudprijs van 1200 dollar per troy ounce al als het plafond beschouwde is de goudprijs in 2011 zelfs gestegen tot boven de 1800 dollargrens. Dat houdt dus een rendement van bijna 50% in. Omdat we echter te maken hebben met de verhouding tussen de dollar en de euro is het rendement voor ons Nederlanders niet zo hoog maar is het rendement altijd nog een ruime 30%. Een dergelijk rendement had u met een ander aandeel niet kunnen behalen.

Kijken we naar de afgelopen 35 jaar dan kent het beleggen in goud een rendement van 6,6%. Niet zo spectaculair als de recente waardestijgingen, maar voor een beleggingsobject dat ‘stil ligt’ of ‘dood is’ is dat nog een zeer goed rendement. Kijken we naar de 10 jaren voordat de goudkoers zo drastisch begon te stijgen dan komen we op een rendement boven de 11%. Als je dus over een langere periode kijkt dan neemt het rendement met betrekking tot het beleggen in goud dus alleen maar toe. Is het dan lucratiever om te beleggen in goud dan in aandelen? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Aandelen kennen het voordeel van de uitkering van dividend. Maar zelfs als we dat meetellen kom je met aandelen niet boven het rendement dat goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Historisch gezien is goud dus een goede belegging. Maar zoals zo vaak geldt natuurlijk wel dat behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst.

Kort samengevat valt dus met een redelijke zekerheid te zeggen dat het beleggen in goud ook in de toekomst interessant zal blijven. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de economie op korte termijn aan zal trekken en het is ook niet waarschijnlijk dat er overal ter wereld ineens nieuwe goudmijnen op zullen duiken. De vraag naar goud zal dus groter blijven dan het aanbod en het aanbod van goud zal dus steeds geringer worden. En zoals altijd zorgt schaarste ervoor dat prijzen alleen maar toenemen.